ก่อนจะโทษโน่น นั่น นี้… “โครงใหญ่”… “กรรมพันธ์ุ”… “ก็นิสัยเป็นงี้”… “แฟนชวน”… “ขัดเพื่อนไม่ได้”… “จะลดทำไม”… “แก่แล้วลดไม่ลง”… “ก็เป็นงี้ตั้งแต่เกิด”…

ถ้าคุณเคยเจอคำพูดแบบนี้ในใจทุกครั้งที่ลดและการลดลดนั้นไม่สำเร็จ ลองถามตัวเองจริงๆว่า “ทำไม่ได้จริงๆ หรือ ยังไม่ได้อย่างจริงจัง” การลดน้ำหนักให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนนั้นต้องใช้เวลา เพราะอย่างที่เคยพูดซ้ำๆอยู่เสมอว่ามันไม่ได้ทำให้สำเร็จได้ในเวลาอันสั้น มันต้องเปลี่ยนแปลงนิสัยในการรับประทานในการใช้ชีวิตไป ดั้งนั้นต้องจริงจังและตั้งใจมากๆ แรกๆคนรอบข้างอาจไม่เข้าใจบ้าง แต่ถ้าหากเราทำต่อเนื่องให้เค้าเห็นความตั้งใจ วันนึงเค้าก็จะหันมาศรัทาในความมุ่งมั่นของเรา
หยุดสร้างข้ออ้างให้กับตัวเอง แค่ได้เริ่มทำก็มีโอกาสสำเร็จแล้ว การลดน้ำหนักไม่ได้ทำได้ภายในระเวลาสั้น อย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่า 3 เดือน ถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลง ถามใจตัวเองว่าพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนการใช้ชีวิตของเราไปตลอดกาล เพราะถ้ามั่วตั้งแง่ว่าทำไม่ได้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มทำ คุณก็ไม่สามารถที่จะทำมันได้สำเร็จ
สู้ๆ ????? 1

Categoryarticle