%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%99

Fit and Firm ลดน้ำหนักกระชับสัดส่วน เปลี่ยนพุงให้เป็นแพค ออกกำลังกายและควบคุมอาหาร ระยะเวลาการเทรน 1 เดือน น้ำหนักลดลงไม่มาก แต่สัดส่วนลดลงชัดเจนมาก รูปร่างดีขึ้น หุ่นเฟิร์มขึ้น เงาแพคก็มา
อยากมีหุ่นสวยๆมาเทรนกับครูมายด์ได้ที่…

#teamkrumind

facebook.com/sixpackclub.net

Write a comment:

*

Your email address will not be published.