%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7-%e0%b8%9e%e0%b8%997

เข้าโปรแกรม Fat burn ลดน้ำหนักกระชับสัดส่วน ด้วยการออกกำลังกายและควบคุมอาหาร ระยะเวลาการเทรน 1 เดือน น้ำหนักลงไป 5 กิโล สัดส่วนลดลงเยอะมาก รูปร่างดีขึ้น หุ้นเฟิร์มขึ้น ไขมันลดลง กล้ามเนื้อมากขึ้น

มาเป็นทีมเดียวกับครูมายด์กัน…

#teamkrumind

facebook.com/sixpackclub.net

Write a comment:

*

Your email address will not be published.