%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%88_7247

%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%88_5612

Fat burn ลดน้ำหนักกระชับสัดส่วน อยากมีรูปร่างดีมีหุ่นที่สวย ออกกำลังกายและควบคุมอาหาร ระยะเวลาการเทรน 3 เดือนเต็ม น้ำหนักลดลง 6 กิโล สัดส่วนลดลง รูปร่างดีขึ้น หุ่นเฟิร์มกระชับสวยขึ้น มั่นใจในหุ่นตัวเองขึ้น
อยากหุ่นดี หุ่นสวย มาเป็นทีมเดียวกันกับครูมายด์ซิคะที่…

#teamkrumind

facebook.com/sixpackclub.net

Write a comment:

*

Your email address will not be published.