six pack สร้างกล้ามเนื้อ อยากมีซิกแพค เปลี่ยนพุงให้เป็นแพค อยากมีหุ่นที่เฟิร์ม รูปร่างที่ดี มาเทรนกับครูมายด์ ออกกำลังกายและควบคุมอาหาร ระยะเวลาการเทรน 1 เดือน น้ำหนักลดลง 3 กิโล สัดส่วนลดลงเยอะมาก รูปร่างเฟิร์มขึ้น หุ่นดีขึ้น อยากหุ่นดี หุ่นสวย มาเป็นทีมเดียวกันกับครูมายด์ซิคะที่…

#teamkrumind

facebook.com/sixpackclub.net

Write a comment:

*

Your email address will not be published.