Fat burn ลดน้ำหนักกระชับสัดส่วน อยากมีรูปร่างที่เฟิร์ม มีสัดส่วนที่ดีกระชับ มาเข้าคอสกับครูมายด์ ออกกำลังกายและควบคุมอาหาร ระยะเวลาการเทรน 5 เดือน น้ำหนักลดลง 6 กิโล แต่สัดส่วนก็ดูลดลงเยอะเลย สัดส่วนลงทุกส่วน รูปร่างดีขึ้นมาก พุงที่เคยย้วยๆก็เริ่มลดลง อยากหุ่นดี หุ่นสวย มาเป็นทีมเดียวกันกับครูมายด์ซิคะที่…

#teamkrumind

facebook.com/sixpackclub.net