six pack สร้างกล้ามเนื้อ อยากมีซิกแพค เปลี่ยนพุงให้เป็นแพคกับคอสครูมายด์ ออกกำลังกายและควบคุมอาหาร ระยะเวลาการเทรน 1 เดือน สัดส่วนเฟิร์มขึ้น เริ่มมีกล้ามเนื้อขึ้น หุ่นเฟิร์มรูปร่างดีขึ้น สุขภาพแข็งแรง สนใจเทรนกับครูมายด์หรือติดตามเพจได้ที่…

#teamkrumind

facebook.com/sixpackclub.net