Fit and Firm

กระชับสัดส่วน อยากมีรูปร่างดี มีหุ่นที่สวยและเฟิร์ม ออกกำลังกายและควบคุมอาหาร มาเทรนกับครูมายด์ระยะเวลาการเทรน 1 เดือน รู้สึกได้ถึงสัดส่วนที่ลดลง พุงที่เคยมีเริ่มหายไป อยากหุ่นดี หุ่นสวย มาเป็นทีมเดียวกันกับครูมายด์ซิคะที่…

#teamkrumind

facebook.com/sixpackclub.net

Categoryreview