รีวิวผู้เทรน ลดน้ำหนัก
รีวิวผู้เทรน ลดน้ำหนัก

กระชับสัดส่วน แม้นำ้หนักลงไม่มาก แต่สัดส่วนกระชับขึ้น ด้วยยการออกกำลังกายและควบคุมอาหาร ระยะเวลาการเทรน 1 เดือน เห็นผลได้อย่างชัดเจน

#teamkrumind

facebook.com/sixpackclub.net

Write a comment:

*

Your email address will not be published.