Fit and Firm

อยากมีหุ่นที่เฟิร์ม รูปร่างที่ดี ออกกำลังกายและควบคุมอาหาร ระยะเวลาการเทรน 1 เดือน น้ำนักลดลงมาประมาณ 2 กิโล  ที่เห็นได้ชัด คือพุ่งยุบลงมาก พุงไม่ป่อง ใส่เสื้อผ้ามั่นใจมากขึ้น

#teamkrumind

facebook.com/sixpackclub.net