เทรนออนไลน์,สร้างกล้ามเนื้อ,ลดไขมัน,ครูมายด์

Fat burn

น้ำหนักตัวไม่มาก แต่มีปัญหาลงพุง พุงยื่น สามารถลดได้ ด้วยการออกกำลังกายตามตารางครูมายด์ และควบคุมอาหาร เห็นผลแน่นอน

 

#teamkrumind

facebook.com/sixpackclub.net

Categoryreview