เทรนออนไลน์,สร้างกล้ามเนื้อ,ลดไขมัน,ครูมายด์

Fit and Firm

อยากลดน้ำหนักกระชับสัดส่วน อยากมีรูปร่างที่ดีขึ้น สามารถทำได้ด้วยการออกกำลังกายตามตารางครูมายด์ที่จัดขึ้น เฉพาะบุคคล ร่วมด้วยกับการควบคุมอาหาร เห็นผลแน่นอน

 

 #teamkrumind
Categoryreview