Fat burn

มีน้ำหนักตัวค่อนข้างมาก อยากลดน้ำหนัก มีรูปร่างที่ขึ้น เพียงแค่คุณเข้าคอสกับครูมายด์โดยการออกกำลังกายตามที่ครูมายด์จัดขึ้นเฉพาะบุคคล + ควบคุมอาหาร เห็นผลแน่นอน

#teamkrumind

facebook.com/sixpackclub.net

Categoryreview