Fat burn

รูปร่างดีอยู่แล้ว แต่อยากมีรูปร่างที่ดีขึ้นอีก สามารถทำได้ด้วยการออกกำลังกายตามตารางครูมายด์ + ควบคุมอาหารแห็นผลแน่นอน

#teamkrumind

facebook.com/sixpackclub.net

Categoryreview