ลดกระชับสัดส่วน

อยากมีรูปร่างที่ดีขึ้น สามารถทำได้ด้วยการออกกำลังกายตามตารางครูมายด์ที่จัดขึ้น ร่วมด้วยกับการควบคุมอาหาร เห็นผลแน่นอน ไม่ต้องอดอาหารคะ