ลดกระชับสัดส่วน

สัดส่วนไม่กระชับ มีปัญหาหน้าท้องยื่น อยากมีรูปร่างที่ดี สามารถทำได้ด้วยการออกกำลังกายตามตารางครูมายด์ที่จัดขึ้น ร่วมด้วยกับการควบคุมอาหาร เห็นผลแน่นอน