ลดกระชับสัดส่วน

อยากมีสัดส่วนกระชับ ไม่มีปัญหาหน้าท้อง สามารถทำได้ด้วยการออกกำลังกายตามตารางครูมายด์ที่จัดขึ้น ร่วมด้วยกับการควบคุมอาหาร เห็นผลแน่นอน