ลดกระชับสัดส่วน

รูปร่างดีอยู่แล้ว แต่อยากมีรูปร่างที่ดีขึ้นอีกสามารถทำได้ด้วยการออกกำลังกายตามตารางครูมายด์ + ควบคุมอาหารเห็นผลแน่นอน โดยไม่ต้องอดอาหาร