#กำจัดไขมันใต้รักแร้และแขนกระชับ

ทำตามคลิบพวกนี้ได้เลย

ทำ 12-15 ครั้ง/เซ็ต ทำทั้งหมด 3 เซ็ต

ทำ 12-15 ครั้ง/เซ็ต ทำทั้งหมด 3 เซ็ต

ทำ 12-15 ครั้ง/เซ็ต ทำทั้งหมด 3 เซ็ต

ทำ 12-15 ครั้ง/เซ็ต ทำทั้งหมด 3 เซ็ต

Categoryexercise