น้ำหนักไม่มาก อยากกระชับและลดน้ำหนัก ออกกำลังกายและควบคุมอาหาร น้ำหนักลดไป 2 โล สัดส่วนลงไปเยอะมาก เปลี่ยนพุงเป็นกล้ามเนื้อได้ไม่ยากถ้าตั้งใจจริง ระยะเวลาเดือนครึ่ง เอวก็มา…

#teamkrumind

facebook.com/sixpackclub.net

#teamkrumind

facebook.com/sixpackclub.net

Write a comment:

*

Your email address will not be published.