ผู้เทรนมีปัญหาในเรื่องของ  กล้ามเนื้อไม่กระชับไม่ได้สัดส่วนเท่าที่ควร ผู้เทรนมีเป้าหมายอยากมีรูปร่างที่ดี อยากให้กล้ามเนื้อกระชับได้สัดส่วนมากขึ้น     จึงเข้าเทรนออนไลน์กับครูมายด์ หลังจากที่เข้าเทรนกับครูมายด์ได้เพียง  2  สัปดาห์เทานั้น  น้ำหนักจาก 52 กิโลกรัม เหลือเพียง 51  กิโลกรัม  ลดลงไป 1 กิโลกรัม  กร้ามเนื้อกระชับได้สัดส่วนมากขึ้น  รูปร่างดีขึ้น อีกทั้งยังแข็งแรงขึ้นอีกด้วยคะ

สนใจเทรนออนไลน์กับครูมายด์ ติดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ค่ะ 

#teamkrumind

facebook.com/sixpackclub.net