six pack สร้างกล้ามเนื้อ อยากมีซิกแพค เปลี่ยนพุงให้เป็นแพค อยากมีรูปร่างดี มาเข้าคอสกับครูมายด์ออกกำลังกายและควบคุมอาหาร ระยะเวลาการเทรน 1 เดือน น้ำหนักลดลง 2 กิโล สัดส่วนลดลง เงาซิกแพคก็เริ่มมา รูปร่างดีขึ้น หุ่นเฟิร์มขึ้น แข็งแรงขึ้น เงาซิกแพคก็เริ่มมา อยากหุ่นดี หุ่นสวย มาเป็นทีมเดียวกันกับครูมายด์ซิคะที่…

#teamkrumind

facebook.com/sixpackclub.net