%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89_5051

ฟิตแอนเฟิร์ม ลดน้ำหนักกระชับสัดส่วน ระยะเวลาการเทรน 1 เดือน น้ำหนักลดลง 2 กิโล สัดส่วนกระชับมากขึ้น รูปร่างดีขึ้น เห็นผลได้อย่างชัดเจน

#teamkrumind

facebook.com/sixpackclub.net

Write a comment:

*

Your email address will not be published.