%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89_500

Fat Burn… ลดน้ำหนัก ออกกำลังกายและควบบคุมอาหาร ระยะเวลาการเทรน 1 เดือน น้ำหนักลดลงสัดส่วนกระชับขึ้น เปอร์เซ็นไขมันลดลง

#teamkrumind

facebook.com/sixpackclub.net

Write a comment:

*

Your email address will not be published.