เทรนออนไลน์,สร้างกล้ามเนื้อ,ลดไขมัน,ครูมายด์

Fat burn

ลดหน้าท้อง มีหน้าท้องที่เล็กลง ดูกระชับขึ้น ด้วยการควบคุมอาหาร ควบคู่กับการออกกำลังกายตามตารางครูมายด์ที่จัดขึ้นเฉพาะบุคคล เห็นผลแน่นอน

#teamkrumind

facebook.com/sixpackclub.net

Categoryreview