เทรนออนไลน์,สร้างกล้ามเนื้อ,ลดไขมัน,ครูมายด์

Fat burn

อยากลดน้ำหนัก และมีรูปร่างที่ดีขึ้น  สามารถทำได้ด้วยการออกกำลังกายตามตารางครูมายด์ที่จัดขึ้น เฉพาะบุคคล ร่วมด้วยกับการควบคุมอาหาร เห็นผลแน่นอน

#teamkrumind

facebook.com/sixpackclub.net

Categoryreview