ลดกระชับสัดส่วน

อยากมีรูปร่างที่ดี อยากลดน้ำหนักกระชับสัดส่วน สามารถทำได้ด้วยการออกกำลังกายตามตารางครูมายด์ที่จัดขึ้นร่วมด้วยกับการควบคุมอาหาร เห็นผลแน่นอน