ออกกำลังกายมาหลายอาทิตย์แล้ว น้ำหนักไม่ลดลงเลย อย่าพึ่งกังวลใจ

เพราะคำว่าสุขภาพดี ไม่จำเป็นต้องน้ำหนักน้อย

  เราควรวางแผนการออกกำลังกาย ควบคู่กับการควบคุมอาหาร ทำแบบนี้เป็นประจำ เราอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ (ร่างกาย) มากกว่าน้ำหนักบนตราชั่ง โดยปกติแล้วน้ำหนักต่อวันของคนเรา ขึ้นลงเป็นว่าเล่น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น การนอนดึก สูญเสียน้ำระหว่างวัน เป็นประจำเดือน กินเยอะไป กินเค็มจัด สิ่งเหล่านี้อาจทำให้น้ำหนักตัวลดลง หรือเพิ่มขึ้น 1-2 kg

  คนส่วนใหญ่มักมองที่น้ำหนัก เป็นตัววัดผลของการออกกำลังกาย ช่วงแรกของการออกกำลังกาย  เป็นธรรมดาที่น้ำหนักจะลงได้เร็ว เนื่องจากร่างกายยังปรับตัวไม่ทัน หรือมีปริมาณไขมันสะสมอยู่มาก พอผ่านไปซักระยะร่างกายจะปรับตัวและความเร็วในการลดจะเริ่มชะลอลง การลดลงของน้ำหนักตัวนั้นจะเริ่มช้าลง

  ซึ่งความจริงเมื่อน้ำหนักนิ่งอยู่กับที่ติดต่อกัน 3-4 สัปดาห์ อาจเป็นตัวชี้วัดว่าร่างกายเริ่มเคยชินกับโปรแกรมการออกกำลังกายและอาหารแล้ว ให้เราลองเปลี่ยนโปรแกรมแบบเดิมๆใหม่ เช่น การเปลี่ยนอาหาร การเปลี่ยนท่าออกกำลังกาย สลับวันออกกำลังกาย