เล่นหน้าท้องที่บ้าน ได้ง่ายๆ ทำตามรูปเลย

ท่าละ 15-20 ครั้ง/เซ็ต ทำทั้งหมด 3 เซ็ต ส่วนท่า Plank ค้างไว้ 30 วิ-1 นาที

รับรองได้กล้ามหน้าท้องงามๆแน่นอน 😍

Categoryexercise