1. เราเป็นเทรนเนอร์ออนไลน์ แนะนำส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้ถูกต้องเหมาะสมกับ สรีสะ ร่างกายของแต่ละคน

2. เรามีการเก็บข้อมูล ประวัติ รูปถ่าย กิจกรรม ผลต่างๆของร่างกาย

3. ข้อมูลต่างๆ จะไม่ถูกเปิดเผยสาธารณะ ยกเว้นได้รับการอนุญาติจากสมาชิก

อยากเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงหุ่นตัวเอง อย่ารอช้า ครูมายพร้อมเทรนคะ มาหุ่นสวยไปด้วยกัน