six pack

น้ำหนักไม่มาก แต่รูปร่างไม่เฟิร์ม หุ่นไม่กระชับ อ้วนลงพุง ไม่มีซิกแพค อยากเปลี่ยนพุงให้เป็นแพค สร้างกล้ามเนื้อ กระชับสัดส่วน เทรนกับครูมายด์ออกกำลังกายและควบคุมอาหาร ระยะเวลาการเทรน 1 เดือน น้ำหนักลดลง 2 กิโล สัดส่วนลดลง รูปร่างกระชับขึ้น หุ่นเฟิร์มขึ้น ร่อง 11 ก็มา อยากหุ่นดี หุ่นสวย มาเป็นทีมเดียวกันกับครูมายด์ซิคะที่…

#teamkrumind

facebook.com/sixpackclub.net

Categoryreview