Fat burn

มีปัญหาหน้าท้องใหญ่ อยากลดหน้าท้อง อยากมีสัดส่วนที่ดีขึ้น สามารถทำได้ด้วยการออกกำลังกายตามตารางครูมายด์ ควบคู่กับการควบคุมอาหาร เห็นผลแน่นอน

#teamkrumind

facebook.com/sixpackclub.net

Categoryreview