ลดกระชับสัดส่วน

มีรูปร่างที่ดี มีหุ่นที่ดี ใช้เวลา 2 เดือนก็สามารถทำได้ ด้วยการออกกำลังกายตามตารางครูมายด์ควบคู่กับการควบคุมอาหาร เห็นผลแน่นอน