Fat burn

มีน้ำหนักตัวค่อนข้างมาก อยากลดน้ำหนัก มีรูปร่างที่ดีขึ้น สามารถทำได้ด้วยการออกกำลังกายตามตารางครูมายด์ ควบคู่กับการควบคุมอาหาร เห็นผลแน่นอน

#teamkrumind

facebook.com/sixpackclub.net

Categoryreview