teamkrumind

ถ้าคุณมีสัดส่วนที่สวยงามอยู่แล้วแต่ยังไม่กระชับ ไม่มีกล้ามเนื้อ ทดลองเทรนสร้างกล้ามเนื้อลดน้ำหนักส่วนเกิน คุณก็สามารถมีสัดส่วนที่ดีขึ้นได้ ด้วยการออกกำลังกายตามตารางครูมายด์+ควบคุมอาหาร เห็นผลจริงแน่นอน

#teamkrumind

facebook.com/sixpackclub.net

Categoryreview