%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89_8336

Fat Burn ลดน้ำหนักกระชับสัดส่วน ออกกำลัังกายและควบคุมอาหาร ระยะเวลาการเทรน 1 เดือน แม้น้ำหนักจะลงไม่มาก แต่สัดส่วนกระชับขึ้น สู้กันต่อไปค่า

#teamkrumind

facebook.com/sixpackclub.net

Write a comment:

*

Your email address will not be published.